WWW.STRESS-TIPS.TOPLINK.BE


STRESS SOORTEN

Stress.

relatie stress inforamtiestress soorten stress

Hieronder vindt u een omschrijving van soorten stress:

 • Positieve Stress

  Stress wordt vaak negatief belicht. Maar stress kan ook positief zijn. Stress is nodig om te presteren. Bijvoorbeeld bij een voorbereiding op een sportwedstrijd, bij het maken van een examen (lees meer over examenstress) of bij een inspanning op het werk enz... Na een tijdje verdwijnt de spanning en krijgt het lichaam de kans om te rusten. Geestelijke en lichamelijke reserves worden opgebouwd voor de volgende inspanning. Positieve stress is één van de weinige soorten stress die we nodig hebben om goed te functioneren.

 • Normale Stress

  Van normale stress is sprake als de stressmomenten snel voorbij gaan. Dit kan bijvoorbeeld na een drukke werkdag. De stress verdwijnt wel weer. Deze stress duurt langer dan positieve stress, maar is nog niet problematisch. Je hebt dan namelijk nog voldoende rust om te herstellen.

 • Negatieve Stress

  Bij negatieve stress sta je voortdurend onder stress en krijg je niet de kans om te herstellen. Op deze wijze kun je geestelijk, lichamelijk en emotioneel helemaal uitgeput raken. De positieve stress die nodig was om te presteren is omgeslagen in negatieve stress. Dit betekent dat de belasting groter is dan de draagkracht. Hierbij geldt dat ieder mens uniek is en anders kan reageren op stressvolle gebeurtenissen. Negatieve stress is één van de soorten stress die we willen vermijden of leren hoe we hier beter mee kunnen omgaan.

 • Werkstress

  Stress op het werk komt vaak voor. Werkstress is een geestelijke en/of emotionele belasting, dat voortkomt vanuit het werk. Neem bijvoorbeeld een productiemedewerker. Hij kan mentaal overbelast raken als hij zijn werktempo moet aanpassen op het tempo van het productieproces, zonder dat hij op het proces invloed kan uitoefenen. Of een secretaresse kan geheel bedolven raken onder het papierwerk, waardoor zij mentaal overbelast raakt. Als het de persoon zelf raakt, dan spreken we over een emotionele belasting. Denk bijvoorbeeld aan werk dat geconfronteerd wordt met het lijden van andere mensen. Er kunnen zulke sterke gevoelens naar boven komen waardoor iemand reageert met angst of depressieve gevoelens.

 • Burnout

  Als de werkstress langer aanhoudt, dan kan het zelfs overgaan in burnout. De werknemer is zo lang over zijn grenzen gegaan dat zijn lichaam niet meer mee doet. Hij voelt zich niets meer waard en denkt dat hij niets meer kan. Hij trekt zicht terug uit zijn sociale leven. Hij kan nog wel sociaal doen, maar hij is er in feite niet bij. En uiteindelijk weet hij niet meer wat hij wil. Deze persoon dreigt zowel lichamelijk, emotioneel als verstandelijk helemaal terug te trekken.

 • Posttraumatische Stress

  Als iemand iets ergs heeft meegemaakt kan die gebeurtenis telkens weer op een indringende manier in iemands dromen of gedachten terugkomen. De persoon beleeft als het ware de gebeurtenis steeds opnieuw. Je probeert van alles om van deze gedachten af te komen. Je gaat niet meer naar de plek waar het allemaal is gebeurd. Je mijdt de mensen die met de nare gebeurtenis te maken hadden of je er aan doen denken. Anderen gebruiken alcohol, drugs of andere middelen om van deze nare ervaringen af te komen.

 • Vakantiestress

  Als je op vakantie gaat, is het vaak om te kunnen genieten en uitrusten. Maar voordat je op vakantie gaat, moet er heel wat geregeld worden. Met wie en met hoeveel personen ga je op vakantie? Wat is de bestemming van de vakantie? Inentingen halen, spulletjes kopen die je nodig hebt tijdens de vakantie. Al dit soort voorbereidingen kan stress met zich meebrengen. Het is ook zo dat de reis naar de bestemming stress met zich mee kan brengen. Zoals wagenziek of vliegangst en files. En eenmaal op de bestemming kan de confrontatie met een ander land, cultuur, weeromstandigheden bij mensen stressreacties veroorzaken. Ook kan het zo zijn dat stress die zij op het werk hadden, pas tot uiting komt in de vakantie. Dit wordt uitgestelde stress genoemd. Zij bevinden namelijk in een andere omgeving en een andere situatie.

 • Sportstress

  Bergbeklimmen en parachute springen zijn bijvoorbeeld sporten die veel stress kunnen opleveren. Diegenen die dit doen, zoeken de stress zelf op. Meestal is het dan ook positieve stress. Als deze positieve stress om gaat slaan in negatieve, dan kan het negatieve gevolgen hebben. De bergbeklimmer kan bijvoorbeeld verstijft raken van angst.

 • Infostress

  We leven op het moment in een informatietijdperk. Informatie komt op alle soorten manieren op ons af. Mensen die niets willen missen aan informatie zijn gevoelig voor infostress. Zij verzamelen veel informatie, vaak zonder te weten hoe zij al die informatie moeten verwerken. Men spreekt van een informatie-moeheidsyndroom oftewel infostress.

 • Relatietress

  Iedereen ervaart wel in een bepaalde mate relatiestress. De psychologen Homes en Rahe hebben in 1967 een lijst belangrijke stressoren opgesteld. De dood van een partner, scheiding en scheiding van tafel en bed staan op de eerste drie plaatsen. Op de zevende plaats staat het huwelijk zelf. Ook minder grote gebeurtenissen als ruzie tussen partners kan veel relatiestress veroorzaken.  © Digitown Webdesign  - 
gedichten - plooifiets kopen
tapas recepten - reisadvies
nieuwe spelling - uw webwinkel haaruitval slaaptips
wellness weekend
laptop kopen permanent ontharen