WWW.STRESS-TIPS.TOPLINK.BE


STRESS IN CIJFERS

Werkstress komt vooral voor bij werknemers van 35 tot 55 jaar en vaker dan gedacht bij goedopgeleide werknemers en leidinggevenden.

stress test werkdruk test werkstress meten

STRESS CIJFERS IN BELGIE

Het DIOVA-onderzoek naar arbeidsgerelateerde stress in de jaren 1999 tot en met 2004 toont het volgende: 72 % van de medewerkers ervaren in grote mate plezier in hun werk. Toch zijn er enkele risicofactoren voor stress:

  • Risicosectoren zijn de voeding en de textielsectoren
  • Arbeiders zijn meer blootgesteld aan stresserende factoren als monotonie, gebrek aan vaardigheidsbenutting en een gebrek aan autonomie.
  • Emotionele belasting is vooral een risicofactor voor overheidspersoneel, sociaal assistenten, psychologen, kaderpersoneel en onderwijzend personeel.
  • Problemen met de kwaliteit van de arbeid beginnen vooral in de leeftijdsgroep vanaf 45 jaar, waarbij de groep van 50 tot 54 jaar de meeste problemen kennen.
  • Mensen die in ploegen werken hebben het vaakst af te rekenen met stress. Deze groep wordt gevolgd door de nachtwerkers.
  • Vrouwen blijken vaker monotonie en een gebrek aan uitdaging, inspraak en autonomie te ervaren dan mannen. Bovendien blijken ze 15% meer nood aan herstel te ervaren dan de andere sekse.

STRESS CIJFERS IN NEDERLAND

In Nederland is 17% van het totaal aantal ziekmeldingen toe te schrijven aan psychische overbelasting en burnout. Jaarlijks melden 1,6 miljoen mensen zich ziek, hetgeen een schadepost oplevert van E 5 miljard.

STRESS CIJFERS ALGEMEEN

Volgens het Amerikaanse bureau IDG ging er in 2008 voor $1500 miljard verloren aan werktijd in de VS als gevolg van information overload. Gemiddeld besteden kenniswerkers wekelijks 20 uur aan de afhandeling van informatie. Liefst 75% van werknemers meldt last te hebben van information overload, 45% vindt het zelfs overweldigend. IDG schat dat de hoeveelheid informatie in bedrijven jaarlijks zal groeien met meer dan 65%  © Digitown Webdesign  - 
gedichten - plooifiets kopen
tapas recepten - reisadvies
nieuwe spelling - uw webwinkel haaruitval slaaptips
wellness weekend
laptop kopen permanent ontharen